Toegankelijk bestuur:

-        De overheid is geen bedrijf, de inwoner is geen klant.

-        De inwoner is geen klant, de inwoner is een mens.

-         Wanneer inwoners het gemeentehuis bezoeken, moeten ze warm verwelkomd worden door een medewerker en niet alleen maar een nummertje trekken: onze inwoners zijn namelijk geen nummertje!

-        Overheid is dienend aan inwoners: “wat kan ik voor jou betekenen?”

-        De overheid is er voor de inwoners, niet andersom.

-        Hou rekening met mensen die niet digitaalvaardig zijn. Gemeente moet telefonisch en ook fysiek goed bereikbaar zijn en blijven.

-        Snellere opvolging en terugkoppeling van Fixi-meldingen. Meldingen moeten ook telefonisch en fysiek mogelijk blijven.  

-        Minimaal 20% van de ideeën van inwoners moet worden opgenomen in toekomstige bestemmingsplannen. (Veel inwoners willen niet meedoen aan inspraakprocedures, “omdat ze toch zelf doen wat ze willen”. Met dit voorstel kom je deze mensen tegemoet. Percentage kan natuurlijk aangepast worden).

-        ‘Ja, want’ mentaliteit bij de lokale en regionale overheid

-        Vraag niet wat de inwoners kunnen doen voor de overheid, maar vraag wat de overheid kan doen voor de inwoners.

-        Weg met overbodige regeltjes; laat ondernemers doen waar ze het beste in zijn; ondernemen

-        Verschuil je niet achter processen en procedures, maar denk mee in oplossingen en neem inwoners serieus.

-        Overheid: Denk in mogelijkheden/oplossingen, niet in problemen

-        Zet één aanspreekpunt op (een mens!) om gemeentegerelateerde klachten en problemen in behandeling te nemen: een Teylinger Ombudsman. Een Klachtencommissie is voor veel inwoners een te grote stap.